Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Видавництво «Наукова думка»

Новини видавництва

29 липня 2019 року

Запрошуємо взяти участь у конкурсі

Видавництво «Наукова думка» оголошує конкурс на заміщення посади провідного художнього редактора з перспективою карєрного росту. Початковий посадовий оклад 6000 грн.

Основні вимоги до кандидатів:

  1. Фахова освіта – вища або середня спеціальна.
  2. Володіння компютером. Знання відповідних художніх та графічно-технічних програм.
  3. Бажання та здатність підвищувати свій професійний рівень.
  4. Бажано досвід роботи, але будемо раді і молодим енергійним фахівцям.

З пропозиціями звертатись за телефонами:

генеральний директор Алєксєєнко Ігор Ростиславович 234-40-68;

заст. ген. директора з виробництва Чухно Неллі Олександрівна 234-61-16;

заст. ген. директора з загальних питань та книгорозповсюдження Поліщук Павло Михайлович 235-32-46.

 

E-mail: reklama@ndumka.kiev.ua

17 липня 2019 року

Увага! Український правопис. Нова редакція 2019 року

Українська національна комісія з питань правопису підготувала текст його нової редакції, який було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.19 р. № 437 «Питання українського правопису».

12.07.19 р. Видавництво «Наукова думка» НАН України визначено Українською національною комісією з питань правопису провідною установою у справі видання нової редакції Правопису. Видавництво одержало його рукопис для здійснення редагування, підготовки до друку та випуск у світ.

Видавництво планує у найкоротші строки виконати цю роботу і у вересні цього року розпочне випуск нової редакції Українського правопису.

Подальша інформація буде представлена на нашій вебсторінці.

 

Нові видання

В. Д. Литвинов

Латинсько-український словник

2018 рік

1048 стор.

500,00 грн.

Пропонований увазі читача Словник у чотирьох томах (близько 115 000 гасел) охоплює латинську лексику творів античних і середньовічних авторів, західноєвропейських та українських діячів доби Відродження й Реформації, а також рукописної латиномовної спадщини професорів Києво‑Мо­ги­лян­сь­кої академії, яка налічує сотні фоліантів. Словник не має аналогів не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі, як за кількістю гасел (словникових статей), так і за змістовним їх наповненням, зокрема, крім прямого перекладу, наведені ще й синонімічні форми, а також розмовні варіанти слів. У Словнику поряд із загальновживаною лексикою подано певну кількість термінів (юридичних, медичних, ботанічних та ін.).

Перший том Словника, крім загальних і власних назв у єдиному реєстрі на літери А, В, С, містить Довідник з граматики латинської мови з оригінальним морфемним покажчиком та настанови перекладачам-початківцям.

 

Знадобиться широкому колу читачів, а особливо перекладачам світової та вітчизняної латиномовної спадщини, науковцям, викладачам, студентам.

 

Енциклопедія історії України.Том.Україна-Українці кн.1.

2018 рік

608 стор.

300,00 грн.

Зміст 1‑ї книги тематичного тому репрезентує серію своєрідних енциклопедичних наративів, зокрема містить узагальнювальні нариси про державний устрій країни; природні умови та ресурси; історію формування її території та кордонів, адміністративно-територіального поділу; чисельності, складу та руху населення (антропологічні та демографічні параметри в їхній ретроспективі), що мешкало на її теренах з найдавніших часів, традиційну матеріальну та духовну культуру (господарські заняття, ремесла та промисли; транспорт; харчування та їжу; житло; одяг; народні знання; міфологічні вірування; календарні обряди та обряди життєвого циклу; словесний і музичний фольклор, а також візуальний фольклор, тобто декоративно-вжиткове мистецтво; хореографію тощо). Невід'ємною частиною народознавчого блоку є також низка нарисів про етнічну історію, матеріальну та духовну культуру основних етнічних спільнот, що мешкають в Україні.
Для широкого кола допитливих читачів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

Історія української літератури т.3

2016 рік

752 стор.

220,00 грн.

У третьому томі дванадцятитомної "Історії української літератури"розглянуто період розвитку національного письменства від останніх років ХVIII ст.(прикметних виходом у світ перших частин поеми "Енеїда" І.Котляревського) до кінця 30-х років XIX ст.- період, коли українська література постає як література нова,у питомій художній якості, з новочасним змістом,перебазована на народну мову,яка стає мовою літературною. З-поміж широкої палітри напрямів і стилів цієї доби домінантне місце посідають романтизм та ранні форми реалізму. Від попередніх розглядів зазначеного періоду третій том відрізняється істотним розширенням аналізованих літературних явищ і фактів,інтерпретаційним оновленням.

 
 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»


© 2003-2019 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign