Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Видавництво «Наукова думка»

Новини видавництва

25 січня 2019 року

У січні 2019 року побачила світ 1 книга «Україна - українці»

 

 

У В А Г А!

У січні 2019 року побачила світ 1 книга «Україна - українці», додатковий том до «Енциклопедії історії України».

 

Тираж книги обмежений

 

 

тел./факс(044) 235-41-70.

тел. (044)235-53-09.

 

e-mail:reklama@ndumka.kiev.ua

 

Упродовж десяти років, з 2003‑го по 2013‑й, у видавництві «Наукова думка» побачили світ десять томів «Енциклопедії історії України». У 2013 р. було розпочато підготовчу роботу над матеріалами спеціалізованого тому «Україна — українці», який є узагальнювальним, синтетичним продовженням проекту десятитомника. Він у концентрованому вигляді подає читачеві цілісний образ України в її базових категоріях — держава, територія, народ — з погляду історії їх формування та розвитку з найдавніших часів до сьогодення.

Зміст 1‑ї книги тематичного тому репрезентує серію своєрідних енциклопедичних наративів, зокрема містить узагальнювальні нариси про державний устрій країни; природні умови та ресурси; історію формування її території та кордонів, адміністративно-територіального поділу; чисельності, складу та руху населення (антропологічні та демографічні параметри в їхній ретроспективі), що мешкало на її теренах з найдавніших часів, традиційну матеріальну та духовну культуру (господарські заняття, ремесла та промисли; транспорт; харчування та їжу; житло; одяг; народні знання; міфологічні вірування; календарні обряди та обряди життєвого циклу; словесний і музичний фольклор, а також візуальний фольклор, тобто декоративно-вжиткове мистецтво; хореографію тощо). Невід’ємною частиною народознавчого блоку є також низка нарисів про етнічну історію, матеріальну та духовну культуру основних етнічних спільнот, що мешкають в Україні.

Для широкого кола допитливих читачів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

 

25 січня 2019 року

УВАГА! АКЦІЯ!

Видавництво  «Наукова думка»

оголошує про початок акції

Пропонуємо знижки 20% та 25% майже на всі

видання протягом лютого

(при 100% попередній оплаті)

п/п

Назва видання

Ціна

без знижки

(грн)

Ціна

зі знижкою

(грн)

1

Історія Криму в запитаннях та відповідях

180-00

144-00

2

Історія України. Хрестоматія

280-00

224-00

3

Гоголь Микола. Вибране

15-00

12-00

4

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання

30-00

24-00

5

Етимологічний словник української мови. Т. 6

120-00

96-00

6

Кіницький Я. Т. Теорія механізмів і машин

8-00

6-00

7

Леся Українка  Поезія- Драматичні твори

15-00

12-00

8

Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник

50-00

40-00

9

Лозова Н. Є. Дзвона чи двону або -а (-я) чи  -у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник

28-00

21-00

10

Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови

15-00

12-00

11

Осьмачка Т. Поезія - Повісті

8-00

6-00

12

Російсько-українсько-англійський словник з механіки

50-00

40-00

13

Словник української мови в 20 т.  Т. 1

170-00

136-00

14

Словник української мови в 20 т. Т. 2

200-00

160-00

15

Українська драматургія XІХ-ХХ століть           М. Старицький, І. Карпенко-Карий,                    І. Кочерга

15-00

12-00

16

Українсько-російський словник

30-00

24-00

17

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник

15-00

12-00

18

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства

15-00

12-00

 

 

Нові видання

Енциклопедія історії України.Том.Україна-Українці кн.1.

2018 рік

608 стор.

300,00 грн.

Зміст 1‑ї книги тематичного тому репрезентує серію своєрідних енциклопедичних наративів, зокрема містить узагальнювальні нариси про державний устрій країни; природні умови та ресурси; історію формування її території та кордонів, адміністративно-територіального поділу; чисельності, складу та руху населення (антропологічні та демографічні параметри в їхній ретроспективі), що мешкало на її теренах з найдавніших часів, традиційну матеріальну та духовну культуру (господарські заняття, ремесла та промисли; транспорт; харчування та їжу; житло; одяг; народні знання; міфологічні вірування; календарні обряди та обряди життєвого циклу; словесний і музичний фольклор, а також візуальний фольклор, тобто декоративно-вжиткове мистецтво; хореографію тощо). Невід'ємною частиною народознавчого блоку є також низка нарисів про етнічну історію, матеріальну та духовну культуру основних етнічних спільнот, що мешкають в Україні.
Для широкого кола допитливих читачів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

Віталій Жайворонок

Антологія знаків української етнокультури. Словник-довідник

2018 рік

760 стор.

Антологія включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується. коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, "Слова о полку Ігоревім" та ін. Реєстр Антології вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, антропонімічні та географічні найменування), з якими тісно переплетені історична доля та світогляд українського народу.

До Антології включено також сталі лексикалізовані та фразеологізовані словосполучення словосполучення етнокультурного змісту. Видання розраховане на широке коло освітян, а також на всіх, кого цікавлять глибини українського слова на тлі народної культури

 

Історія української літератури т.3

2016 рік

752 стор.

220,00 грн.

У третьому томі дванадцятитомної "Історії української літератури"розглянуто період розвитку національного письменства від останніх років ХVIII ст.(прикметних виходом у світ перших частин поеми "Енеїда" І.Котляревського) до кінця 30-х років XIX ст.- період, коли українська література постає як література нова,у питомій художній якості, з новочасним змістом,перебазована на народну мову,яка стає мовою літературною. З-поміж широкої палітри напрямів і стилів цієї доби домінантне місце посідають романтизм та ранні форми реалізму. Від попередніх розглядів зазначеного періоду третій том відрізняється істотним розширенням аналізованих літературних явищ і фактів,інтерпретаційним оновленням.

 
 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»


© 2003-2019 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign