Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Словники

2_150.jpg

Головащук С.І.

Орфографічний словник складних слів української мови

2008 рік

288 стор.

15,00 грн.

У словникові вміщено слова української мови, складені з двох або кількох компонентів, у написанні яких нерідко трапляються правописні помилки.

Розраховано на працівників редакцій і видавництв, кореспонден­тів, службовців державних та інших установ, студентів і учнів, учителів, а також усіх, хто дбає про чистоту й грамотність їхніх друкованих і писаних текстів.

 
252.jpg

Лозова Н.Є., Фридрак В.Б.

ДЗВОНА ЧИ ДЗВОНУ? АБО -А(-Я) ЧИ -У(-Ю) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ. Словник- довідник.

2007 рік

165 стор.

Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним з гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка загальних та власних назв.

 
113.jpg

Жайворонок В.В.

ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА? Словник-довідник.

2004 рік

203 стор.

Це перша в українській лексикографії словник-довідник,присвячений одному із розділів української орфографії-написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери.Словник укладено згідно з правилами чинного "Українського правопису"(1993).

 
107.jpg

УКРАЇНСЬКО -РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК.

2004 рік

1008 стор.

30,00 грн.

Пропонований Словник містить до 65 тис.слів.Він охоплює найуживанішу лексику,зокрема, породжену новими суспільно-політичними,економічними та культурними умовами останніх десятиліть,і відповідає сучасним правописним нормам.

 
97.jpg

Шевченко В.М.

СЛОВНИК - ДОВІДНИК З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА.

2004 рік

560 стор.

15,00 грн.

Словник містить близько 3 тис.статей, які розкривають зміст основних понять релігієзнавства і дають можливість читачеві проаналізувати сутність традиційних та нетрадиційних релігійних напрямів, а також релігійно-філософських учень у минулому й сучасності.

 
79.jpg

Головащук С.І.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ.

2001 рік

640 стор.

У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови,переклад яких на українську мову становить певні труднощі.

 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»


© 2003-2018 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign