Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Юридична та економічна наука. Підручники та навчальні посібники

term.jpg

УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ. Історія та сучасний стан

2015 рік

118 стор.

У виданні надруковано матеріали конференції, присвяченої історії та сучасному стану української наукової термінології, що була організована Науково-виробничим підприємством "Видавництво "Наукова думка" НАН України" у грудні 2014 року

 
Правопис.jpg

Український правопис

2015 рік

288 стор.

Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

 
Ільченко ok.jpg

Ільченко О.М.

Англійська для науковців. The Language of Science.

2010 рік

288 стор.

 

Книга допомагає системно засвоїти сучасну лексику й граматику англійської мови науки, відпрацювати базові навички письма, перекладу та анотування, опанувати основи професійного спілкування англійською мовою з урахуванням її культурної специфіки.

 

Матеріал викладено цікаво, із залученням новітніх даних, використано багато наочних таблиць та схем.

 
термінологія.jpg

Кол. авторів

Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу.

2009 рік

342 стор.

 

У збірнику надруковано матеріали конференції, присвяченої проблемам перекладу наукових і фахових термінів українською мовою, що була проведена у грудні 2009 року. У своїх статтях дослідники піднімають питання творення наукової та галузевої термінології, перекладу термінів з російської, німецької, англійської, латинської та інших мов.

 

Збірник вміщує 32 статті.

 

 
250.jpg

Парсяк В.Н.

МАРКЕТИНГ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Навчальний посібник.

2007 рік

255 стор.

У навчальному посібнику грунтовно і водночас дохідливо викладено головні теоретичні положення та основні прикладні методики із тих тем маркетингу, вивчення яких передбачено вимогами державного освітнього стандарту для студентів економічних та інженерних спеціальностей очної, заочної й післядипломної форм навчання.

 
246.jpg

Харьковщенко Є.А.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО: Підручник.

2007 рік

379 стор.

15,00 грн.

Підручник є спадкоємцем одного з найбільш популярних у 1994–2002 рр. навчальних видань з релігієзнавства, що було написане нині покійним Ю.А.Калініним та Є.А.Харьковщенком і витримало 6 видань.

 
48.jpg

Кіницький Я. Т.

ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН. Підручник.

2002 рік

656 стор.

8,00 грн.

Підручник найбільш повно відповідає програмі навчальної дисципліни ТММ. Матеріали подано на основі використання як графічних методів, що краще розкривають фізичний зміст проблеми, так і аналітичних методів, що дають змогу ширше застосувати сучасні ЕОМ. Для студентів механічних і машинобудівних спеціальностей втузів.

 
50.jpg

Цигульська Т.Ф.

ЗАГАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. Курс лекцій.

2000 рік

192 стор.

У посібнику особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у літературі: проблеми критичного творчого мислення, умов ефективного спілкування. Здійснена спроба поєднати ряд психологічних понять з біблійними уявленнями про людську душу. Для студентів, викладачів, для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми психологічної допомоги, спілкування, саморегуляції й самодопомоги.

 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»


© 2003-2019 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign