Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Леся Українка

Леся Українка Поезія. Драматичні твори.

2008 рік

384 стор.

15,00 грн.

У кни­зі вмі­ще­но кра­щі пое­тич­ні та дра­ма­тич­ні тво­ри: "Дав­ня каз­ка", "Лі­со­ва піс­ня", "Одер­жи­ма", "Оргія", "Боя­ри­ня", які ре­ко­мен­до­ва­ні Прог­ра­мою се­ред­ньої за­га­льноос­віт­ньої шко­ли з ук­раїн­ської лі­те­ра­ту­ри для тек­стуа­льно­го і ог­ля­до­во­го вив­чен­ня.

Для широкого загалу чи­та­чів.

 

 

 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»


© 2003-2019 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign