Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Облік обсягів рукописів авторів, що подаються для видання в електронному вигляді для НВП "Видавництво "Наукова думка"

1. У видавництві розроблені стандартні (найбільш використовувані в друкарнях) формати (шаблони) видань 4-х видів при наборі текстів включно з набором таблиць та формул на персональних компютерах . Під-рахунок обсягів друкованих аркушів (друк. арк.), умовно-друкованих ар-кушів (ум.-друк. арк.) та обліково-видавничих аркушів (обл. вид. арк., 1 обл. вид. арк. = 40000 знаків ) залежно від формату видання виконується в межах програми для набору Word 2000 з інтегрованою в неї підпрограмою “Об’єм документу”.

2. Полегшує підрахунок обсягів видань, якщо електронні версії рукописів складаються з окремих файлів (кожен із файлів нумерують в залежно від номера розділу та відповідного параграфу) cформованих згідно з прави-лами та з використанням шаблонів (слід попередньо узгодити формат ви-дання з фаховою редакцією та редакцією художньо-графічного оформлен-ня), які розміщені на веб-сайті видавництва www.ndumka.kiev.ua. При цьому для підрахунку обємів необхідно таблиці, підрисункові тексти та окремі частини видання ( вступ, покажчики, коментарі та список літе-ратури) подавати окремими файлами.

3. Якщо автор самостійно підготовив електронну версію видання у вигля-ді файлів без попереднього погодження щодо формату, то у видавництві за допомогою програми Word 2000 та інтегрованої підпрограми виконають підрахунок обсягів видання в друк. арк, ум.- друк. арк. та обл. вид. арк. згідно вибраного формату видання.

4. Підпрограма “Об’єм документу” визначає кількість знаків у файлі та відповідно кількість обл. вид. арк.

5. У програмі Word 2000 для формату видання (у т. ч. тип гарнітури та розмір кегля) визначається кількість сторінок і відповідно кількість друк. арк. у межах кожного із файлів згідно меню “Файл—Властивості—Статистика”.

6. У художньо-графічне оформлення входить підрахунок обсягів в обл. вид. арк. графічної інформації (початкова площа рисунків автора при-водиться до площі смуги набору – (площа сторінки видання) з урахуван-ням таких форматів видань:

формат видання

розміри смуги в мм

пл в см2

коефіцієнт приведення k

60 х 84/16

(113 х 167)

189

0,93

60 х 90/16

(113 х 180)

203

1

70 х 100/16

(131 х 204)

265

1,3

84 х 108/32

(100 х 172)

172

1,68

1 обл. вид. арк. = 3000 см2

7. У межах кожного із форматів для файлів

к-ть друк. арк. = к-ть стор. : на долю листа;

к-ть ум.- друк. арк. = к-ть друк. арк. • коефіцієнт приведення;
(k -коеф. приведення залежить від формату видання);

к-ть обл. вид. арк. = загальна к-ть знаків : 40000.

8. Підсумовуємо по файлам відповідно обсяги текстової та окремо худо-жньо-графічної частин рукопису в ум.-друк. арк. та в обл. вид. арк. і отримуємо загальний обсяг видання.

9. Перед підрахунком обсягу видання необхідно щоб його роздрук та електронні файли розглянула відповідна фахова редакція та редакція з художньо-графічного оформлення на предмет визначення формату видання, типу гарнітури та кегля, визначено спускові сторінки разом з сторінка-ми для вклейок.

 
 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign