Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Вимоги до рукопису, що подається автором до видавництва "Наукова думка" за проектом "Наукова книга"

 1. Кожний автор готує роботу згідно з вимогами підготовки електронної версії рукопису з використанням шаблону та гарнітури шрифтів 1251 Times, Symbol, які розміщені на web-сторінці видавництва «Наукова думка».
 2. До видавництва автор подає роздрук (один примірник; шрифт - 14 кегель) та електронну версію рукопису.
 3. Кількість ілюстративного матеріалу - 5 рисунків на 1 авторський  аркуш, тобто на 23 сторінки рукопису.
 4. Обсяг літературних джерел (списку літератури) не повинен бути більшим 10 - 12% загального обсягу рукопису.
 5. Для зручності редагування роздрук треба робити шрифтом кеглю 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Формули, незалежно від версій  Microsoft Word, повинні бути набрані формульним редактором MatType 5.0/5.1 та вище і в роздруці мають залишатися кеглем 10. Не використовувати для набору формул конструктор формул у Word 2007, 2010.
  Автору(ам) користуватись викладеними нижче вимогами (пп. 3-9) при наборі складних текстів ви-дань з таблицями і формулами та іншими знаками. Якщо набір монографії виконується в версіях Word 2000 та вище необхідно в кінці файли зберегти для  Word97.2003?
 6. При наборі тексту користуватись наступним:
  1. Використовувати довге тире (—) Alt 0151;
  2. Апостроф (’) Alt 0146;
  3. Градус (°) із шрифта Symbol;
  4. Кінець абзацу відбивати ентером без проміжку;
  5. Відбивати фіксованим проміжком:
   4 %; 4 °С; с. 648; 5 см ; 2 кг; а2 + b2 = с
  6. Ставити тире (—) Alt 0151 між роками і століттями без проміжків;
  7. Інтервал в тексті або таблиці, що складається із крапок між буквами або цифрами, до і після трьох крапок не повинен містити проміжків 62…63 %.
  8. У формулах, які набираються не в формульному редакторі, знак мінус (–) Alt0150.
 7. Формули:
  1. Формули, якщо це можливо, слід набирати у режимі набору тексту з використанням команд “верхній і нижній індекси, вставка символу”, при цьому всі математичні знаки відділяються інтервалом, наприклад: а2 + b2 = с. Складні формули потрібно набирати за допомогою додатка Microsoft Equation 3.0,MatType 5.0/5.1 та вище (формульний редактор).
  2. При наборі формул за допомогою формульного редактора з основним кеглем тексту повинен узгоджуватись кегль відповідних символів для верхнього і нижнього індексів та інші (див. с. 2).
  3. Формули, які мають одночасно верхній і нижній індекси, подвійний індекс, знаки інтеграл, сума, корінь, дріб, матриця тощо, повинні набиратись у формульному редакторі Equation 3.0,MatType 5.0/5.1 та вище.
  4. При наборі  формул за допомогою формульного редактора   Equation 3.0,MatType 5.0/5.1 та вище необхідно  користуватись тільки  символами із  латинського або грецького алфавіту.
 8. Не у формульному режимі повинні бути набрані: Equation 3.0,MatType 5.0/5.1 та вище. Equation 3.0,MatType 5.0/5.1 та вище
  1. Всі символи:
  2. Формули тільки з верхнім або нижнім індексом (Н2, О);
  3. Формули, які не підпадають під п. 6.3.
 9. При наборі таблиць повинно бути:
  1. Таблиці мають бути розграфлені на колонки і рядки, а текст, що знаходиться на одній горизонтальній лінії, набирається окремим рядком;
  2. Висота і ширина рядків і стовпчиків — Авто;
  3. Виключка таблиці по лівому краю;
  4. В клітинах таблиць не повинно бути зайвих символів абзацу (ентерів), тобто кожний рядок даних треба друкувати в окремому рядку таблиці.
 10. При наборі текстів монографій з фізико-математичного, технічного, хімічного, економічного профілів, що містять формули, необхідно:
  1. Символ “каппа” набирати із гарнітури Symbol New;
  2. Напівжирні символи для латинських або грецьких позначень вектор¬них величин набирати із гарнітури 1251 Times, Symbol New, Old Greek;
  3. Набирати прямо: грецькі символи в формулах, назви тригонометричних і спеціальних функцій; числа типу М, Re, Nu — Маха, Рейнольдса, Нуссельта та ін.; позначення хімічних елементів;
  4. Набирати напівжирним шрифтом формулювання теорем, лем, визначень, а їх зміст (доведення і ін.) набирати світлим курсивом.
  5. Увага! При наборі формул в тексті та окремо (включно з формулами у таблицях) необхідно після набору формули  в меню  Формат -- Объект --Размер--в меню формат объекта -- масштаб завжди повинен бути тільки 100% при виключеному (сохраніть пропорции)
 11. Рисунки слід виконувати в програмах Corel Draw 8.0/9/10, Adode Illustrator 7.0/10 або Photoshop і подавати у векторній графіці. Для виготовлення і обробки фото та ілюстрацій користуйтеся пакетами Photoshop 5.0/5.5/6/0 (бітова графіка).
 12. Якщо автор має змогу виконати рисунки і фото безпосередньо для верстки, то їх розмір треба узгодити з форматом видання і подати до видавництва у вигляді окремих файлів з розширенням *tif. У назвах файлів використовуйте латинські літери або цифри, що відповідають нумерації рисунків згідно з їх відтворенням у виданні.

 13. Чорно-білі  рисунки як окремі файли зберігати в режимі bitmap щільністю 600 dpi та розширенням *.tif.

 14. Чорно-білі фотографії, рисунки з фоновими заливками зберігати з точністю 300 dpi в режимі Grayscal (8-bit) з розширенням *.tif.

 15. Файли з рисунками і підрисунковими підписами слід зносити на електронні носії інформації (флеш-пам`ять, лазерні диски CD,DVD).
 16. Шаблон Standart 60-90.dot,Standart 70-100.dot та гарнітура шрифтів до нього можна знайти тут.
 17. Для з'ясування питань, що виникають під час підготовки рукопису, просимо звертатися до відповідної редакції видавництва та в комп'ютерний центр. Докладніше в розділі Контактна інформація.

 

Параметри Microsoft Equation

Стиль - Определить...

Стиль - Определить...

Размер - Определить...

Размер - Определить...

 

Шаблон і шрифти

Завантажити:

lang=

 
 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign