Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Підручники та навчальні посібники

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС ОПРАВА.jpg

Український правопис

2023 рік

392 стор.

220,00 грн.

Нова редакція Українського правопису подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків.

В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал.

Для всіх, хто прагне писати, дотримуючись норм сучасної літературної мови.

 
term.jpg

УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ. Історія та сучасний стан

2015 рік

118 стор.

У виданні надруковано матеріали конференції, присвяченої історії та сучасному стану української наукової термінології, що була організована Науково-виробничим підприємством "Видавництво "Наукова думка" НАН України" у грудні 2014 року

 
Ільченко ok.jpg

Ільченко О.М.

Англійська для науковців. The Language of Science.

2010 рік

288 стор.

 

Книга допомагає системно засвоїти сучасну лексику й граматику англійської мови науки, відпрацювати базові навички письма, перекладу та анотування, опанувати основи професійного спілкування англійською мовою з урахуванням її культурної специфіки.

 

Матеріал викладено цікаво, із залученням новітніх даних, використано багато наочних таблиць та схем.

 
термінологія.jpg

Кол. авторів

Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу.

2009 рік

342 стор.

 

У збірнику надруковано матеріали конференції, присвяченої проблемам перекладу наукових і фахових термінів українською мовою, що була проведена у грудні 2009 року. У своїх статтях дослідники піднімають питання творення наукової та галузевої термінології, перекладу термінів з російської, німецької, англійської, латинської та інших мов.

 

Збірник вміщує 32 статті.

 

 
250.jpg

Парсяк В.Н.

МАРКЕТИНГ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Навчальний посібник.

2007 рік

255 стор.

У навчальному посібнику грунтовно і водночас дохідливо викладено головні теоретичні положення та основні прикладні методики із тих тем маркетингу, вивчення яких передбачено вимогами державного освітнього стандарту для студентів економічних та інженерних спеціальностей очної, заочної й післядипломної форм навчання.

 
246.jpg

Харьковщенко Є.А.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО: Підручник.

2007 рік

379 стор.

15,00 грн.

Підручник є спадкоємцем одного з найбільш популярних у 1994–2002 рр. навчальних видань з релігієзнавства, що було написане нині покійним Ю.А.Калініним та Є.А.Харьковщенком і витримало 6 видань.

 
50.jpg

Цигульська Т.Ф.

ЗАГАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. Курс лекцій.

2000 рік

192 стор.

У посібнику особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у літературі: проблеми критичного творчого мислення, умов ефективного спілкування. Здійснена спроба поєднати ряд психологічних понять з біблійними уявленнями про людську душу. Для студентів, викладачів, для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми психологічної допомоги, спілкування, саморегуляції й самодопомоги.

 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign