Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Серія «Бібліотека школяра»

костенко1.png

Поезія. Л.Костенко, О.Олесь, В.Симоненко, В.Стус

2013 рік

272 стор.

До книги увійшли поетичні твори видатних поетів України - Ліни Костенко, Олександра Олеся, Василя Симоненка, Василя Стуса, які рекомендовані шкільною Програмою з української літератури для текстуального й оглядового вивчення.

 
Гоголь.jpg

Гоголь Микола

Микола Гоголь Вибране. У кращих українських перекладах

2009 рік

352 стор.

15,00 грн.

У книзі  вміщено найкращі твори Миколи  Гоголя із циклів "Вечори на хуторі  біля Диканьки" та "Миргород", а також  комедію  "Ревізор" у перекладі  українською  мовою.  Окремі  твори  цього  видання  рекомендовано  для  текстуального  і  оглядового  вивчення  Програмою  загальноосвітніх  навчальних  закладах  із  зарубіжної  літератури,  зокрема  повість  "Тарас  Бульба".

Розраховано  на широкий читацький  загал.

 
BARKA3.jpg

Барка В.

Барка В. Поезія. Повість "Жовтий князь"

2008 рік

304 стор.

Ім'я Василя Барки - класика сучасної української літератури - відоме у цілому світі. Він пішов з життя у квітні 2003 року, не доживши кількох місяців до свого 95-річчя.

У книзі вміщено поезії В. Барки та повість "Жовтий князь" - перший літературний твір про голод в Україні 1932-1933 років.

Ці твори рекомендовані Програмою з української літератури для середньої загальноосвітньої школи.

Для широкого загалу читачів.

 
40.jpg

Леся Українка

Леся Українка Поезія. Драматичні твори.

2008 рік

384 стор.

15,00 грн.

У кни­зі вмі­ще­но кра­щі пое­тич­ні та дра­ма­тич­ні тво­ри: "Дав­ня каз­ка", "Лі­со­ва піс­ня", "Одер­жи­ма", "Оргія", "Боя­ри­ня", які ре­ко­мен­до­ва­ні Прог­ра­мою се­ред­ньої за­га­льноос­віт­ньої шко­ли з ук­раїн­ської лі­те­ра­ту­ри для тек­стуа­льно­го і ог­ля­до­во­го вив­чен­ня.

Для широкого загалу чи­та­чів.

 
229.jpg

Франко І.

Іван Франко ПОЕЗІЯ. – ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ. МОЙСЕЙ. ПОЕМИ – ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ. ПОВІСТЬ.

2007 рік

434 стор.

Тема народу,його минулого й майбутнього, історичного призначення і місця серед іншіх народів – одна з провідних у творчості Івана Франка. Особливо могутньо прозвучала ця тема в поемі “Мойсей”. В історичній повісті “Захар Беркут” змальовано героїчну боротьбу русичів проти монголо-татарських нападників. Герої твору люблять рідну землю, готові жертвувати задля її порятунку навіть власним життям.

 
215.jpg

УКРАЇНСЬКІ ПОЕТИ ХХ СТОЛІТТЯ. П.Тичина, М.Рильський, В.Сосюра. (Серія "Бібліотека школяра").

2006 рік

255 стор.

У книзі вміщено поетичні твори українських поетів, які були народжені однією епохою, а жили й творили в іншій: Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри. Добірка творів здійснена за Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального і оглядового вивчення.

 
206.jpg

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ. М.Старицький., І.Карпенко-Карий., І.Кочерга. (Серія "Бібліотека школяра").

2006 рік

408 стор.

15,00 грн.

До книги увійшли твори корифеїв української драматургії:Михайла Старицького,Івана Карпенка-Карого та Івана Кочерги. Ідею п’єс “Талан” та “Оборона Буші” Михайла Старицького і “Сава Чалий” Івана Карпенка-Карого в цілому можна визничити як нелегке і часом болісне шукання правди.

 
173.jpg

Стоян Л.М.

УКРАЇНСЬКА МОВА. Посібник з орфографії та пунктуації.(Серія "Бібліотека школяра").

2005 рік

108 стор.

У посібнику викладено всі правила української орфографії та пунктуації з урахуванням шкільного програмового матеріалу. Подано ілюстрації з творів художньої літератури.

 
Осьмачка3.jpg

Осьмачка Т.

Осьмачка Т. Поезії.-Повісті

2002 рік

424 стор.

8,00 грн.

В книзі вміщено поетичні та прозові твори Тодося Осьмачки, рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.

 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign