Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Державні закупівлі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Дер­жав­не під­приєм­ство “Нау­ко­во-ви­роб­ни­че під­приєм­ство

­“Ви­дав­ниц­тво “Нау­ко­ва дум­ка­” НАН Украї­ни”

код ЄДРПОУ 05417561

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

58.11.1 книжки друковані

(послуги щодо видавання книжок)

2281

145604 грн. 00 коп. (сто сорок п’ять тисяч шістсот чотири грн.) без ПДВ

Відкриті торги

червень 2015 р.

Головний розпорядник коштів: Національна академія наук України, код 20055032

58.11.1 книжки друковані

(послуги щодо видавання книжок)

2281

192951 грн. 00 коп. (сто дев’яносто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят одна грн.) без ПДВ

Відкриті торги

серпень 2015 р.

Головний розпорядник коштів: Національна академія наук України, код 20055032

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на II квартал 2015 року

Дер­жав­не під­приєм­ство “Нау­ко­во-ви­роб­ни­че під­приєм­ство

­“Ви­дав­ниц­тво “Нау­ко­ва дум­ка­” НАН Украї­ни”

код ЄДРПОУ 05417561

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

58.11.1 книжки друковані

(послуги щодо видавання книжок)

 

2281

51900 грн. 00 коп. (п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот грн.) без ПДВ


травень 2015 р.


58.11.1 книжки друковані

(послуги щодо видавання книжок)

2281

5100 грн. 00 коп. (п’ять тисяч сто грн.) без ПДВ


травень 2015 р.


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на III квартал 2015 року

Дер­жав­не під­приєм­ство “Нау­ко­во-ви­роб­ни­че під­приєм­ство

­“Ви­дав­ниц­тво “Нау­ко­ва дум­ка­” НАН Украї­ни”

код ЄДРПОУ 05417561

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

58.11.1 книжки друковані

(послуги щодо видавання книжок)

2281

17200 грн. 00 коп. (сімнадцять тисяч двісті грн.) без ПДВ


серпень 2015 р.

 

 

 

 
 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign