Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Серія «Бібліотека школяра»

Гоголь.jpg

Гоголь Микола

Микола Гоголь Вибране. У кращих українських перекладах

2009 рік

352 стор.

15,00 грн.

У книзі  вміщено найкращі твори Миколи  Гоголя із циклів "Вечори на хуторі  біля Диканьки" та "Миргород", а також  комедію  "Ревізор" у перекладі  українською  мовою.  Окремі  твори  цього  видання  рекомендовано  для  текстуального  і  оглядового  вивчення  Програмою  загальноосвітніх  навчальних  закладах  із  зарубіжної  літератури,  зокрема  повість  "Тарас  Бульба".

Розраховано  на широкий читацький  загал.

 
40.jpg

Леся Українка

Леся Українка Поезія. Драматичні твори.

2008 рік

384 стор.

15,00 грн.

У кни­зі вмі­ще­но кра­щі пое­тич­ні та дра­ма­тич­ні тво­ри: "Дав­ня каз­ка", "Лі­со­ва піс­ня", "Одер­жи­ма", "Оргія", "Боя­ри­ня", які ре­ко­мен­до­ва­ні Прог­ра­мою се­ред­ньої за­га­льноос­віт­ньої шко­ли з ук­раїн­ської лі­те­ра­ту­ри для тек­стуа­льно­го і ог­ля­до­во­го вив­чен­ня.

Для широкого загалу чи­та­чів.

 
206.jpg

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ. М.Старицький., І.Карпенко-Карий., І.Кочерга. (Серія "Бібліотека школяра").

2006 рік

408 стор.

15,00 грн.

До книги увійшли твори корифеїв української драматургії:Михайла Старицького,Івана Карпенка-Карого та Івана Кочерги. Ідею п’єс “Талан” та “Оборона Буші” Михайла Старицького і “Сава Чалий” Івана Карпенка-Карого в цілому можна визничити як нелегке і часом болісне шукання правди.

 
Осьмачка3.jpg

Осьмачка Т.

Осьмачка Т. Поезії.-Повісті

2002 рік

424 стор.

8,00 грн.

В книзі вміщено поетичні та прозові твори Тодося Осьмачки, рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.

 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign